Powstała grupa Creative Lovers Group na Facebooku https://www.facebook.com/groups/1115655141881896/. Aplikować może do niej każdy , kto uczestniczył w Spotkaniach z kreatywnym pisaniem i Forum praktykujących pisanie. Łączy tych, którzy uprawiają kreatywne pisanie jako wyraz  osobistej wolności, zainteresowania i pasji.