12 listopada na Barce Lemara porozmawiamy o krótkich i jeszcze krótszych tekstach.  Zamienimy się mikroblogerów i wyciśniemy każdy znak jak cytrynę. Będziemy pisać i doskonalić pisanie wierni oszczędności i precycyjności słowa.  Informacje i zgłoszenia Zakład Praktyk Kulturalnych.